Geschiedenis

De oorspronkelijke Van Hoogstratenschool werd in 1917 geopend en verhuisde verschillende keren binnen het Haagse Bezuidenhout. In de oorlog werd de school tijdens het bombardement op de wijk getroffen. De toenmalige directeur en enkele leerlingen kwamen om het leven. In 1953 werd het huidige gebouw in gebruik genomen als mulo/mavo en als gewone lagere school. Sinds 1972 is het enkel nog basisschool.

Van Hoogstraten

De school ontleent haar naam aan ds. Jacob Gerbrandt Coenraad van Hoogstraten. Hij werkte vanaf 1877 in Den Haag en bekleedde verschillende bestuursfuncties bij verenigingen die opkwamen voor de belangen van kinderen.